Voil Jeanettenstoet
Team Cultuur en evenementen 18 september 2017
18 september 2017

Voil Jeanettenstoet

Op dinsdag is het de beurt aan de Voil Jeanetten: duizenden als vrouw verklede mannen trekken dan door de straten van Aalst. De échte Oilsjterse Voil Jeanet valt makkelijk te herkennen aan zijn bontjas, kinderkoets, vogelkooi met haring, kapotte paraplu en lampenkap als hoofddeksel. Het belangrijkste element van de Voil Jeanet is echter zijn mentaliteit om de spot te drijven met alles en iedereen, in de eerste plaats met zichzelf. De Voil Jeanet is een typisch voorbeeld van het omkeringsritueel tijdens Carnaval waarbij man vrouw wordt om de gangbare maatschappelijke orde te verstoren. Wie geen geld had voor een kostuum vermomde zich met wat er thuis te vinden was. Mannen namen hun toevlucht tot de afgedragen kledij van hun vrouw of moeder. Dit verklaart meteen ook de scheldnaam ‘Voil Jeanet’.

Traject Voil Jeanettenstoet:

Grote Markt (start om 15 uur)
Molenstraat
Werfplein (linkerzijde)
Vaartstraat
A. Liénartstraat
Statieplein
Stationsstraat
Kattestraat
De Ridderstraat
Vredeplein

Bekijk ook de mini-documentaire van Erfgoedcel Denderland over de Voil Jeanet:

Team Cultuur en evenementen