De Zwisjelmoizen
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Zwisjelmoizen

Thema: “Toid vèr Love en Pies int nies” - Resultaat: 8ste plaats op 49 kleine groepen

De Zwisjelmoizen pakken eir mee nor eiren wereld van meiren. Iederien werd kameroot, oeveraal en in elke stoot. Gans de weireld, elk koleer eet na onzen vastelauved deir.
Genoeg riezje en krakiel, weir loten na mekander giel. Al doet de weireld nog zu vies, de Zwisjelmoizen brengen eir love en pies.

De Zwisjelmoizen nemen jullie mee naar hun wereld van Morgen. Iedereen wordt kameraad, overal en in elke staat. Heel de wereld, elke kleur heeft nu onze Vastenavond door. Genoeg geruzie en gekrakeel, we laten nu elkaar heel. Al doet de wereld nog zo vies, de Zwisjelmoizen brengen jullie love en peace.

  

Thema: Ondersteboeven van Oilsjt

Ons Stad was on vernieving toe!
D’Oilsjteneers wooren’t ier moe…
Mor mè hippe bars en schoein cafés
En Oilsjteneers op ons teiveis,
kennen weir ons oeigen ni geloeven
Gans Oilsjt Ondersteboeven!

Onze stad was toe aan wat vernieuwing, want de Aalstenaars werden het hier wat moe… Maar met hippe bars en mooie cafés, en Aalstenaars op TV, kunnen wij onze ogen niet geloven. Heel Aalst Ondersteboven!

 

Thema: “Den dasj ès ‘t er oit!”

– “De Wever ee gezeit dat den dasj oit de regeirink ès.”
– “De wa?”
– “Den dasj. Ge wetj wel. ’t Poejer. Witter as wit.”

De regeirink Michel ès al e giël joor in loeipende zaukes. Pansioeng, elektrik, de begroeitink. Giën ambiesje ni miër om iet te beslissen. Enfin, den dasj es ter oit. Mor Michel en zèn mooten doeng gewoein voesj mè ons blooskes wois te mauken. Want dasj of ni: Weir. Doeng. Voesj!

-“De Wever heeft gezegd dat de dash uit de regering is.”
-“De wat?”
-“De dash. Je weet wel. ’t Poeder. Witter dan wit.”

De regering Michel is al een heel jaar in lopende zaken. Pensioen, elektriciteit, de begroting… Geen ambitie meer om iets te beslissen. Enfin, de dash is er uit. Maar Michel en zijn maten doen gewoon verder met ons zaken wijs te maken. Want dash of niet: Wij. Doen. Verder!

Thema: België gestript: de keinink Flipt

Zwèt, geel, roeid, links, rechts mor veiral auverechts.
Vive la Belgique, België barst of Belgien uber alles? Wa werret? Magnette, Rutten of Van Grieken: wie stript België en ontbloeit Keinink Flip zenne kroein? Snapte goi door na iet van? Of moenk’er misschien een tiëkeningsken bè mauken?

Zwart, geel, rood, links, rechts, maar vooral averechts.
Vive la Belgique, België barst of Belgien uber alles? Wat wordt het? Magnette, Rutten of Van Grieken: wie stript België en ontbloot Koning Filip zijn kroon? Snappen jullie daar nu iets van? Of moet ik er misschien een tekeningetje bij maken?

Thema: Zojje ze giëne schip geiven?

Poletiekers me sjoemelstreiken? Geif ze ne schip! Poletiekers me betweiterstreiken? Geif ze ne schip! Poletiekers me windjhoonstreiken? Geif ze ne schip! Zitje me moizenissen? Es a lief der vantissen? Geift aal a demoeinen ne schip, en ge voeltj a beiter in ne wip! Allei allei, schip mor mei! Alle frustrausje der oit en schipt int rond.

Politiekers met sjoemelstreken? Geef ze een schop! Politiekers met betweterstreken? Geef ze een schop! Politiekers met windhaanstreken? Geef ze een schop! Zit je met muizenissen? Is je lief er vandoor? Geef al je demonen een schop en je voelt je beter in een wip! Allé alleé, schop maar mee! Alle frustratie eruit en schop maar in het rond.

Thema: Giejl Oilsjt geTIKt en geTOKt?!

De sosjoole meidia regeiren ons bestoon! Apps gelek as TikTok, Smoelenboek en Instagram mauken onzen kop steikezot. Iejn ding stoot vast, ze zen verslauvend! Lodje goi a oeik geTIKt en geTOKt mauken deer topinfloewensjers gelèk as CEMI, AVERAGE ROB en ACID? Tein moeje vanoigest isj kommen zing. Ze floisteren, ze mauken lawoit, ze kroipen in onze kop tot as ons verstand bekanst omploft. Elon en Mark petanken eir na al ver eir ertekes en laaiks

Sociale media regeren ons leven! Apps zoals TikTok, Facebook en Instagram krijgen het voor elkaar ons hoofd te doen tollen. Goed of slecht voor de gezondheid? Eén ding is zeker, ze zijn verslavend. Laat jij je ook geTIKt en geTOKt leiden door topinfluencers zoals CEMI, AVERAGE ROB en ACID? Dan moet je zeker eens komen kijken. Ze fluisteren, ze schreeuwen en zitten voortdurend in ons hoofd, tot het punt dat ons brein bijna explodeert. Elon en Mark bedanken jullie alvast voor de hartjes en de likes.

Team Cultuur en evenementen