De Poipeplekkers
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Poipeplekkers

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 62

Thema: “Zè mo braaf mè Joke De Swaef” - Resultaat: 11de plaats op 49 kleine groepen

Joke De Swaef is een self-made gevoorleke madam, ze kikt op d’ oondacht en macht
Alles smadj ze in de stroid, via Facebook, via eer job, via eer handen, via eer loezen … de stadswacht begintj er van te bloezen.

Joke De Swaef, grote baas van de Stadswachten.

  

 

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 62

Thema: t Spel zitj op de meilen

Vandejoor wèrt er ne nieve gemientjerood verkoezen. En bè polletiekers komt de meilen traug op gank. Der goot giëne gemientjerood verboi, giëne facebookpost da mag passeiren of ze zitten aal op eer peerd. Ge gotj a in Oilsjt ni verveilen want t’spel zitj op de meilen. Awel, alle koleiren goon bè ons bouzjeiren op “de Poipeplekkers-carrousel”.

Dit jaar wordt er een nieuwe gemeenteraad verkozen. En bij politici komt de campagnemolen traag op gang. Er gaat geen gemeenteraad voorbij; geen post op Facebook dat mag passeren of ze zitten allemaal op hun paard. Men gaat zich in Aalst niet vervelen, want de poppen gaan aan het dansen. Welja, alle kleuren gaan bewegen bij ons op “de Poipeplekkers-carrousel”.

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 62

Thema: “Noeit t'aad ver carnaval!”

Deir de strooten van ons stei pakken weir vantjoor aal d’aakes mei! Want al jorenlang goon zeer elk op eer oigen manier ne gang. Weir plosjen z’aal op ne pjee de stal, want ge zetj noeit t’aad ver carnaval…

Door de straten van onze aloude keizerlijke stede gaan wij op ronde met de carnavalisten op gezegende leeftijd. Want al jarenlang dragen zij elk op zijn of haar manier hun steentje bij aan ons volksfeest. Wij plaatsen ze op een pied de stal omwille van al hun verdiensten binnen de carnavalswereld want niemand is te oud om carnaval te vieren!

Team Cultuur en evenementen