De Poipeplekkers
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Poipeplekkers

Thema: “Zè mo braaf mè Joke De Swaef” - Resultaat: 11de plaats op 49 kleine groepen

Joke De Swaef is een self-made gevoorleke madam, ze kikt op d’ oondacht en macht
Alles smadj ze in de stroid, via Facebook, via eer job, via eer handen, via eer loezen … de stadswacht begintj er van te bloezen.

Joke De Swaef, grote baas van de Stadswachten.

  

 

Thema: t Spel zitj op de meilen

Vandejoor wèrt er ne nieve gemientjerood verkoezen. En bè polletiekers komt de meilen traug op gank. Der goot giëne gemientjerood verboi, giëne facebookpost da mag passeiren of ze zitten aal op eer peerd. Ge gotj a in Oilsjt ni verveilen want t’spel zitj op de meilen. Awel, alle koleiren goon bè ons bouzjeiren op “de Poipeplekkers-carrousel”.

Dit jaar wordt er een nieuwe gemeenteraad verkozen. En bij politici komt de campagnemolen traag op gang. Er gaat geen gemeenteraad voorbij; geen post op Facebook dat mag passeren of ze zitten allemaal op hun paard. Men gaat zich in Aalst niet vervelen, want de poppen gaan aan het dansen. Welja, alle kleuren gaan bewegen bij ons op “de Poipeplekkers-carrousel”.

Thema: “Noeit t'aad ver carnaval!”

Deir de strooten van ons stei pakken weir vantjoor aal d’aakes mei! Want al jorenlang goon zeer elk op eer oigen manier ne gang. Weir plosjen z’aal op ne pjee de stal, want ge zetj noeit t’aad ver carnaval…

Door de straten van onze aloude keizerlijke stede gaan wij op ronde met de carnavalisten op gezegende leeftijd. Want al jarenlang dragen zij elk op zijn of haar manier hun steentje bij aan ons volksfeest. Wij plaatsen ze op een pied de stal omwille van al hun verdiensten binnen de carnavalswereld want niemand is te oud om carnaval te vieren!

Thema: Gelèk pilsjaars in een doeisken!

W’emmen et allemool al isj meegemokt mé vastelauved: ge stoot veren e kafeiken en peist bè azelven, “Hoe moenek ier binnen gerauken? ’t Spel zitj stampevol!”. Of ge loeipt oever de mèrt mor ge gerookt ni tot bè anne groep zenne pompier. Of ge ziet giën knoppen van de poepverbrannink  omda er nen beir van twië meter en een half veren a stoot. Ge voeltj a in foite as ne pilsjaar in een doeisken!

We hebben het allemaal al eens mee gemaakt tijdens Vastenavond: je staat voor een café en denkt “Hoe moet ik hier binnen geraken? Het café zit volledig vol!”. Of je loopt over de markt, maar je geraakt niet tot bij de pompier van je carnavalsgroep. Of je ziet niets van de popverbranding omdat er een beer van 2,5 meter voor je staat. Je voelt je in feite als een sardien in een doosje!

Thema: Merci ver te kommen, teis zen ons leste blommen!

Merci ver te kommen, ons leste blommen, de Flora es gepasseird! Merci ver te kommen, ons leste blommen, werren vandaug spesjool geprezanteird! 

Bedankt om te komen, onze laatste bloemen, de Flora is gepasseerd! Bedankt om te komen, onze laatste bloemen, worden vandaag speciaal gepresenteerd!

Thema: Koeken ver iederiejn! Goensjtagmeiret rond een ier of acht, werd allemaan op de koer van ‘t aad stadhois verwacht...”

Jorenlange tradiesjes moeten bloiven bestoon… no 3 zwore daugen en nachten, meigen aal de carnavalisten eer oon kaffe en koeken verwachten… Onder et goekeirend oeig van Dozje en zoin hostessen, ‘t was weir e joor geleejn… Een goei zjat kaffe, of koeken me rozoinen of kreim…

Jarenlange tradities moeten blijven bestaan: na 3 zware dagen en nachten krijgen alle carnavalisten ieder jaar koffie en ontbijtkoeken. Het is alweer een jaar geleden dat we onder het goedkeurende oog van ‘Dozje en zijn hostessen’ mochten genieten van een lekkere tas koffie, koeken met rozijnen of crème.

Team Cultuur en evenementen