De Brosselkeire
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Brosselkeire

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 3

Thema: “Pizza Al' Osta, weir stoan al veer a deer” - Resultaat: 37ste op 49 kleine groepen

Tees joor mauken weir vèr eir pizza. Weir zergen der ver da weir op toid bè a veren de deer stoon. Weir racen dorveer deer ons Oisjterse stroten en trekken ons niet oon van de rest!

Wij maken dit jaar voor jullie pizza, springen op onze scooters en racen door de straten om op tijd bij jullie voor de deur te staan. Hierbij trekken wij ons niets aan van alle verkeersregels en scheuren door de bochten van de Aalsterse straten.

 

 

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 3

Thema: De Wallentram

Oilsjt Ontknoeipt ni. Dylan Casaer zèn nief mobilitoitsplan es kleir. Iënrichtingsverkiër op de Wallen vinnen weir e slecht plan, doorom pakken weir de Wallentram.

Aalst Ontknoopt niet. Dylan Casaer zijn nieuwe mobiliteitsplan is concreet. Eenrichtingsverkeer op de Wallen vinden wij een slecht plan, daarom pakken wij de Wallentram.

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 3

Thema: “Op ieder ploin è schoein pissoin, mor mè e stoetkostum ès da kotjen ewa kloin!”

Elk joor mè carnaval werren de kostums groeiter en breejer. Ammol vriët schoein mor sauves emmen weir e kloi problemken. De WC-kottekes op ons ploinen zèn ewa kloin vèr ons kostums. Weir daven ons in da kotteken om onzen sanitairen stop te plasseiren.

Ieder jaar worden de carnavalkostuums groter, breder en imposanter. Maar ’s avonds zorgt dit voor een ‘klein’ probleem. Wanneer er een toiletbezoek nodig is, zijn de ruimtes niet gepast voor de kostuums. We wurmen ons in de kleine toiletten, waar we in alle bochten ons kostuum proberen uit te spelen. Laag per laag, alles naar beneden voor onze sanitaire stop.

Team Cultuur en evenementen