De Brosselkeire
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Brosselkeire

Thema: “Pizza Al' Osta, weir stoan al veer a deer” - Resultaat: 37ste op 49 kleine groepen

Tees joor mauken weir vèr eir pizza. Weir zergen der ver da weir op toid bè a veren de deer stoon. Weir racen dorveer deer ons Oisjterse stroten en trekken ons niet oon van de rest!

Wij maken dit jaar voor jullie pizza, springen op onze scooters en racen door de straten om op tijd bij jullie voor de deur te staan. Hierbij trekken wij ons niets aan van alle verkeersregels en scheuren door de bochten van de Aalsterse straten.

 

 

Thema: De Wallentram

Oilsjt Ontknoeipt ni. Dylan Casaer zèn nief mobilitoitsplan es kleir. Iënrichtingsverkiër op de Wallen vinnen weir e slecht plan, doorom pakken weir de Wallentram.

Aalst Ontknoopt niet. Dylan Casaer zijn nieuwe mobiliteitsplan is concreet. Eenrichtingsverkeer op de Wallen vinden wij een slecht plan, daarom pakken wij de Wallentram.

Thema: “Op ieder ploin è schoein pissoin, mor mè e stoetkostum ès da kotjen ewa kloin!”

Elk joor mè carnaval werren de kostums groeiter en breejer. Ammol vriët schoein mor sauves emmen weir e kloi problemken. De WC-kottekes op ons ploinen zèn ewa kloin vèr ons kostums. Weir daven ons in da kotteken om onzen sanitairen stop te plasseiren.

Ieder jaar worden de carnavalkostuums groter, breder en imposanter. Maar ’s avonds zorgt dit voor een ‘klein’ probleem. Wanneer er een toiletbezoek nodig is, zijn de ruimtes niet gepast voor de kostuums. We wurmen ons in de kleine toiletten, waar we in alle bochten ons kostuum proberen uit te spelen. Laag per laag, alles naar beneden voor onze sanitaire stop.

Thema: Op rois nor ‘t oiland Chipka mor deer 't failliet van Tommas Koek zèn weir ier na gestrand...

Weir reën op rois nor ’t oiland Chipka mor deer het failliet van Tommas Koek zèn weir ier gestrand… Das ni zu eirg, want oon den baar es ’t nog zu plezant!

We zijn op weg naar het eiland Chipka maar door het faillissement van Thomas Cook zijn wij hier gestrand… Niet zo erg, want aan de bar is het ook plezant!

Thema: Dozje zieget aal!

Wa doet den Dozje achter zen ieren? Awel, ten zitj’n ons gralek te beglieren. Deer aal zen poliesje eet’n ons goed in ‘t oeig. Big Dozje is watsjing joe! Weir pakken eir mei achter zen scheirmen…

Wat doet de burgemeester na zijn uren? Wel, dan zit hij naar ons te gluren. Dankzij zijn politiekorps heeft hij alles in het oog. Big Dozje kijkt mee! We nemen jullie mee achter zijn schermen…

Thema: Smatj mor op ons!

Binsjt da geir oon de kant eir ameseert mé confetti en spoitbissen, kommen der achter ons ewa maan’n die da nie zu geir’n emmen. Weir van De Brosselkeire vraugen eir om al dei kleerroike voilleget mé gralek veel lawoit op ons te smoiten. Giejne paniek, weir vinnen da wel plezant! Pakt eir zakken confetti en spoitbissen en smatj mor zoeveil as da ge kintj op ons want weir zen eir Oilsjterse doelwitten.

Terwijl jullie zich langs de kant amuseren met confetti en slingers, zijn er na ons groepen in de stoet die daar niet zo’n fan van zijn. De Brosselkeire vraagt aan iedereen om al die kleurrijke confetti en slingers op ons te gooien. Geen zorgen, wij vinden het wel geweldig! Laat je carnavalsimpulsen de vrije loop en maak van ons jouw doelwit. Gooi maar raak en laten we er een spetterend feest van maken!

Team Cultuur en evenementen