De Loizemaanen
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Loizemaanen

Thema: “Weir voelen ons al 25 joor keningen oever aal d' Ajoinen” - Resultaat : derde plaats op 20 middelgrote groepen

De Loizemaanen voelen zich vereerd om al 25 jaar door onze prachtige stad voor de mensen te kunnen paraderen, we voelen ons me die dagen dan ook de koningen van d’ Ajoinen en willen dat dit jaar eens in de kijker zetten.

 

Thema: De Loizemaanen pakken eir mei op een ongeloeifelijke kamiëlenrace.

Van’t joor pakken de Loizemaanen eir mei op nen ongeloeifelijken kamiëlenrace, woor da giël Oilsjt toidens de stoet kaan mè meispelen. Weir brengen de ballen nor eir en geir smatj gelèk zot.

Dit jaar nemen de Loizemaanen je mee op kamelenrace! Iedereen kan tijdens de stoet meespelen. Wij brengen de ballen mee.

 

Thema: “‘T stad angt ons aal oon koeiren, mè of teigen ons gedacht, weir bloiven in annen van ’t stad”

Carnaval: droi daugen plezier en vertier. Doeng woor da weir goeste in emmen. Hoe da ge ‘t droitj of kiërt… ’t stad bloift den boos en stieret aal in een rechte boon. Mè andere woerden: zeir emmen alles in annen.

Carnaval betekent 3 dagen vertier en plezier. Doen waar we zin in hebben. Maar hoe je het ook draait of keert, de stad blijft de baas en leidt alles in goeie banen. Met andere woorden: de stad heeft alle touwtjes in handen.

Thema: Weir zetten al joren de blommekes boiten, Oilsjt oindelèk vedrom voegelvroi.

Weir pakken de mensjen mei deer de stroten mè onze fantastische stoet van spot en satire. Eirem of roik, wit of broin, in Oilsjt es iederiën geloik. Weir trekken tèn oeik ten stroide vèr ’t behaad van onze oigenhoid. Oilsjt, stad van lach, spot en plezier.

We nemen het publiek mee door de straten met onze fantastische stoet van sport en satire. Blank of zwart, arm of rijk: in Aalst is iedereen gelijk. We strijden voor het behoud van onze eigenheid. Aalst, stad van lach, spot en plezier.

Thema: De Loizemaanen vliegen vedrom nor de mert. E pak van men ert

Ons déjà-voegelkes emmen 2 joor opgesloeten gezeiten in d’hallen. Dormei loten we ze nog isj knallen.

Alle evenementen in Aalst vinden plaats op de Grote Markt. Hierdoor vliegen wij met onze vogels door de Aalsterse straten naar het stadscentrum.

Thema: Soert van de klein hoizekes: ni al te deftig, miejstal skeftig

Bestempeld as noeit ni defteg en miejstal schefteg. Bespot en op neir gekeiken. “Soert van de klein hoizekes” wierd nor eire kop gesmeiten. Carnaval in zen hoidige bestoon, emmen we oon de ‘soert’ veil dank oon. Groepen ontstonnen deer gebieren en kammeroten saumen op de boon. Der wierd opt geldj gezeiten, ne boeterham minder g’eiten, zoei dat de vraakes e kostuumeken in elkander koste steiken. Da meigemen ni vergeiten, dus De Loizemaanen pakken eir geiren mei nor den toid van toeng: carnaval vieren me woinig poeng.

Bestempeld als “niet al te deftig”. Bespot en op neer gekeken. “Soort van de kleine huizen”, werd naar hun hoofd gesmeten. Carnaval in zijn huidige bestaan, daar hebben we aan deze ‘soort’ veel dank aan. Groepen ontstonden door buren en vrienden samen op de baan. Er werd op geld gekeken. Een boterham minder gegeten. Zodat hun vrouwen een kostuum in elkaar konden steken. Dit mogen we niet vergeten. De Loizemaanen pakken jullie graag mee naar de tijd van toen: carnaval vieren met weinig poen.

Team Cultuur en evenementen