De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 38

Thema: “Oilsjt in de windj!” - Resultaat: winnaar categorie middelgrote groepen 2017

Veirig joor mè Carnaval emmen hoeiren wooin. Dat de monjdagstoet ni zou oitroin? Dorveer was foitelèk niemand slecht gezindj. Want in ‘n achternoeng liep iederien al in de windj.
De voiligheidscel stond in ’t oeig van de sterm, mor goeie rood meigde ni in de windj sloon.
Moeilèk te verkleiren, in Oilsjt kroigde de windj vaveiren.

Vorig jaar met Carnaval hebben wij horen waaien dat de maandagstoet niet zou uitrijden? Daarvoor was eigenlijk niemand slecht gezind, want in de namiddag liep iedereen toch al in de wind. De veiligheidscel stond in het oog van de storm, maar goede raad mag je niet in de wind slaan. Moeilijk te verklaren… in Aalst krijg je de wind langs voor.

 

Winnaar categorie Kleine groepen 2017

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 38

Thema: 'Jurypoepen’ in de stoet!

Nor’t schantj weten de groepen vèr de proizen hoe da’t moet!
Ester iet van oon of est jaloezeriederoi?
Ze noemen ons jurypoepers! Hoe kommen ze der boi?
Zeggen ze da serjeis of est mor vèr te zwanzen?
Mor asge een schoein plosj etj goon de poepen wel oon’t dansen.
De Zieke weiten hoe da ’t moet: de oitgeranzjeirde ‘jurypoepen’ in de stoet.

We hebben horen waaien dat winnende groepen weten hoe dat moet!
Klopt daar wel iets van of zijn ze jaloers?
Ze noemen ons slijmballen! Dat is toch echt platvloers?
Menen ze dit nu serieus of is het om zwanzen?
Maar bij een goede plaats gaan de poppen aan het dansen.
De Zieke weten hoe het moet: de buitenspel gezette jurypoppen in de stoet.

 

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 38

Thema: “Getj baalekes!”

De miëste doeng eiren leste bal op in de cafékes op de mert.
Al 100 joor sjotten ze de baalekes binnen oon’t hoilig ert.
Van aal die poletieke kleiren snappen weir giënen baal!
Mor den baal leit in eir kamp, in elk geval!
Oilsjteneirs zemmen, mor ge moetj baalen oon a loif emmen!
Mesching sloon weir den baal vandejoor goe mis?
Komt aal nor boiten, nor onze waugen smoiten!

De meesten doen hun laatste bal op in de cafés op de markt.
Al 100 jaar schoppen ze de balletjes naar binnen aan het Heilig Hart.
Van die politieke kleuren snappen wij geen bal!
Maar de bal ligt in jullie kamp in elk geval!
Aalstenaars moet ballen aan hun lijf hebben!
Misschien slaan wij dit jaar de bal goed mis?
Kom allemaal naar buiten om naar onze wagen te gooien!

Team Cultuur en evenementen