De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet

Thema: “Oilsjt in de windj!” - Resultaat: winnaar categorie middelgrote groepen 2017

Veirig joor mè Carnaval emmen hoeiren wooin. Dat de monjdagstoet ni zou oitroin? Dorveer was foitelèk niemand slecht gezindj. Want in ‘n achternoeng liep iederien al in de windj.
De voiligheidscel stond in ’t oeig van de sterm, mor goeie rood meigde ni in de windj sloon.
Moeilèk te verkleiren, in Oilsjt kroigde de windj vaveiren.

Vorig jaar met Carnaval hebben wij horen waaien dat de maandagstoet niet zou uitrijden? Daarvoor was eigenlijk niemand slecht gezind, want in de namiddag liep iedereen toch al in de wind. De veiligheidscel stond in het oog van de storm, maar goede raad mag je niet in de wind slaan. Moeilijk te verklaren… in Aalst krijg je de wind langs voor.

 

Winnaar categorie Kleine groepen 2017

Thema: 'Jurypoepen’ in de stoet!

Nor’t schantj weten de groepen vèr de proizen hoe da’t moet!
Ester iet van oon of est jaloezeriederoi?
Ze noemen ons jurypoepers! Hoe kommen ze der boi?
Zeggen ze da serjeis of est mor vèr te zwanzen?
Mor asge een schoein plosj etj goon de poepen wel oon’t dansen.
De Zieke weiten hoe da ’t moet: de oitgeranzjeirde ‘jurypoepen’ in de stoet.

We hebben horen waaien dat winnende groepen weten hoe dat moet!
Klopt daar wel iets van of zijn ze jaloers?
Ze noemen ons slijmballen! Dat is toch echt platvloers?
Menen ze dit nu serieus of is het om zwanzen?
Maar bij een goede plaats gaan de poppen aan het dansen.
De Zieke weten hoe het moet: de buitenspel gezette jurypoppen in de stoet.

 

Thema: “Getj baalekes!”

De miëste doeng eiren leste bal op in de cafékes op de mert.
Al 100 joor sjotten ze de baalekes binnen oon’t hoilig ert.
Van aal die poletieke kleiren snappen weir giënen baal!
Mor den baal leit in eir kamp, in elk geval!
Oilsjteneirs zemmen, mor ge moetj baalen oon a loif emmen!
Mesching sloon weir den baal vandejoor goe mis?
Komt aal nor boiten, nor onze waugen smoiten!

De meesten doen hun laatste bal op in de cafés op de markt.
Al 100 jaar schoppen ze de balletjes naar binnen aan het Heilig Hart.
Van die politieke kleuren snappen wij geen bal!
Maar de bal ligt in jullie kamp in elk geval!
Aalstenaars moet ballen aan hun lijf hebben!
Misschien slaan wij dit jaar de bal goed mis?
Kom allemaal naar buiten om naar onze wagen te gooien!

Thema: Hip Hip Hoera! 5 Joor Chipka

È valt alle monjen in alle brievenbissen, vol nies en interviews dagge nie meegt missen! De Chipka, das ons stadsmagazine da in woerd en beldj alles oever Oilsjt verteltj. Messching ziede ne foto van a? #Chipka. Oeik Hip – de nieve mascotte – es just 5 joor begot! Ne verjoordag goot mè toeters en bellen gepoort, wie wiltj er e stiksken toort?

Hij valt elke maand in alle brievenbussen, vol nieuws en interviews die je niet mag missen! De Chipka, dat is ons stadsmagazine dat in woord en beeld alles over Aalst vertelt. Misschien zie je wel je eigen foto? #Chipka. Ook Hip – de nieuwe mascotte – wordt net 5 jaar begot! Een verjaardag gaat met toeters en bellen gepaard, wie wil er een stukje van de taart?

Thema: Koizer Aptil en de Kamiejlekes

Mé carnaval passeirt iederiejn bé de zot van’t pittakot. Da stekt ier allemool ni naas, e geift iederiejn zen saas. Ier stoot zelfspot en satire op de menukoort. Wit, broin, zwet of geil, ier werd niemand van humor gespoord. Zen roets liggen in Turkije, mor zen ert leit in ons stad. Azoei ne zot, dat emmen weir nog ni g’had! Ver zenne jubilei mag’n vandejoor mé de Zieke mei!

Met carnaval passeert iedereen bij de zot van’t pittakot. Bij Aptil mag nog gelachen worden. Zelfspot en satire staan op de menukaart. Zijn roots liggen in Turkije maar zijn hart ligt in onze stad. Zo ‘ne zot’ hebben we nog nooit gehad. Voor zijn jubilee mag hij met de Zieke mee.

Thema: Weir emmen der e goed oeig in!

Goot den Dozje zen troepen nog kennen oonvoeren achter de verkiezingen? Komt er nog een zool ver ons foiven? Komt da circulausjeplan van de ZjieZjie nog goed? Wa gebeert er mè onzen Iendracht? Goot den Amylum bloiven stinken? Awel bestekes, weir emmen der e goed oeig in. Kekt mor allemool isj goed in de stoet. Wroift eir oeigen mor oit want ge gotj eir oeigen ni geloeiven. Bé ons est zeiker ni oeig om oeig en tand om tand. Aagde geir een oeigsken in t zoil?

Gaat onze burgemeester nog regeren na de verkiezingen? Komt er nog een fuifzaal? Komt het circulatieplan van Dhr De Gucht wel goed? Hoe zal het verlopen met Eendracht Aalst? Zal Tereos nog steeds een minder fraaie geur verspreiden? Wees gerust, wij hebben er een goed oog in. Kijk maar allemaal eens goed naar ons in de stoet. Wrijf jullie ogen maar uit want jullie gaan jullie ogen niet geloven. Bij ons is het zeker niet oog om oog, tand om tand. Houden jullie een oogje in het zeil?

Team Cultuur en evenementen