De Zwiejtollekes
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Zwiejtollekes

Thema: “In ’t aad stadhois en e verloten kastiel, haaft Dozzje zen maitresses in ’t gariel!” - Resultaat: 12de op 20 middelgrote groepen

Na da ’t stadhois en kastiel Terlinden leigstoon, eet ne zekeren Christoph D. der niet beter op gevonnen om door zèn oigen rauze balletten te goon haven ... As ’s auves loot oeveraal de lichtekes oit goon, beginnen ze door te brannen en gebeiren door rore dinges … Smeyers, Verdoodt en De Brouwer zèn de maskes ‘van diensjt’ die in eer schoensjte balklied den oondacht van Christoph D. willen trekken. As echten kastielhier onvangt ’n door de vraakes …

Nu het oude stadhuis en Terlinden leegstaan heeft de burgemeester zijn kans gezien om ‘late’ vergaderingen te plannen. Samen met o.a. Smeyers, Verdoodt en De Brouwer durven de lichten ’s avonds wel eens aan of liever uit gaan.

 

Thema: Da's toch straf! Goensjtdagmeiret waster giën spoer van prinsj Raf!

Sinsj joor en dag diltj den berremiëster saumen me de prinsj kaffekoeken oit, de goensjtdagmeiret van carnaval. Mor verleiden joor waster iet ni plois! De poeirt ging te loot oepen en tot oevermoot van ramp waster van de prinsj giën spoer te bekennen. De Zwiejtollekes trokken op onderzoek oit…

Naar jaarlijkse gewoonte delen de burgemeester en de prins koffiekoeken uit op woensdagochtend. Verleden jaar ging echter de poort van het stadhuis te laat open en tot ieders verbazing was de prins spoorloos. De Zwiejtollekes gingen op speurtocht.

 

 

Thema: “Oilsjt, ‘t ès ni van de poes”

In ons charmante stei leift ‘de poes’ in miër as dammen peizen. Weir loten zing da deize soepele viervoeter miër veirkomt as da ge peist of beseft. Van persoeinen, gebaan, tot spellekes… In Oilsjt ès de kat keining.

In onze charmante stad leeft “de poes” in meer dan we denken. We laten zien dat deze soepele viervoeter meer voorkomt dan je denkt of beseft. Van personen, gebouwen tot spelletjes. In Aalst is de kat koning.

Thema: Broin va vel of ne kromme neis op anne kop? Weir schieten mè iederiën op!

Lachen mè alles en iederiën es atoid al oigen geweist oon onze carnaval. Noeit ni om te kwesjen mor atoid vèr ’t plezier. Toch leit onzen Oilsjtersen spot miër en miër onder vier. Weir loten zing dammen mè iederiën oeveriënkommen mor ons wel ni loten doeng. Deer schietschoiven op ons kostuum mauken men oeik van onszelven è mikpoentj. Mè ‘allemaan‘ isj kennen lachen, da mag noeit ni verloeren goon.

Lachen met alles en iedereen is altijd al eigen geweest aan onze carnaval. Nooit kwetsend maar altijd om het plezier. Toch ligt onze Aalsterse spot meer en meer onder vuur. Wij laten zien dat we met iedereen kunnen opschieten maar ons niet laten doen. Met schietschijven op ons kostuum maken we ook van onszelf een mikpunt… Met ‘iedereen’ eens kunnen lachen, dat mag nooit verloren gaan.

Thema: Ni ploeien, just moeisen!

Vandejoor gommen op een komische manier de Moeisbar bringen. Kom zeiker koiken nor ons zatte moeis-serveuzen.

Parodie op de Moosebar. Dit jaar gaan we de Moeisbar op een komische manier naar buiten brengen. De rest zien jullie wel in de stoet.

Thema: De koizerleke garde van Dozje Bonaparte

Saumen mè onzen berremiejster die niks te vriejzen eet, gommen op een ludieke manier de strooten van Oilsjt onvoileg mauken. Stoje em in de weg ten zeldjet bekoeipen.

Samen met de Aalsterse burgervader, die niets te vrezen heeft, maken we de Aalsterse straten op een ludieke manier onveilig. Al wie aan hem tegenstand probeert te bieden, zal door hem bestraft worden.

Team Cultuur en evenementen