Minder es miër
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Minder es miër

Middelgrote groep

Deel A

Volgnummer: 14

Thema: “Assek steirf, wie onderaaft' er tein moine zeirk?” - Resultaat: laatste plaats op 20 middelgrote groepen

‘k Weet da‘k steirf, mor wie onderaaft er tèn moine zeirk? Op 't Oilsjters keirkhof werret onkroid afgedoon, de groengdiensjt doet eer weirk. Steirven doemen allemool, da’s e foit.
’t es t’ hoepen da ons lèste restplosj de moeite weerd is. Het hellevier of roistpap mè gaa leiperkes, da’s de vraug. Ien ding is zeker, weir goon fiesten op onze zeirk mè e stik in ons kraug.

Sterven doen we allemaal, dat is zeker. Daarom hopen wij dat onze laatste rustplaats ook de moeite waard is. Wij laten zien dat ons Aalsterse kerkhof een mooie plaats is voor iedere ziel die ernaartoe gestuurd wordt. RIP!

 

 

Middelgrote groep

Deel A

Volgnummer: 14

Thema: We zèn ier in den aup gelozjeird.

In ons stei emme ze teis joor al serjeis wa geldj oit ’t raum gesmeiten, da schoein gebaa mè kleirkes, da stik aat op den Denjer, dat aat oizer velorek, die aate planken in de winkelstroot en da basketterroin mè ewa veirf op. As Oilsjteneers voelen weir ons in ‘n aup gelozjeird, gedoon mè dat oeïren, zieng en zwoigen. Den aup is oit de maa in 2018.

De uitdrukking ‘in de aap gelogeerd zijn’ én de 3 apen van ‘(niet)horen, (niet)zien en zwijgen’ worden dit jaar gebruikt om de kostprijs van sommige ‘kunstige’-uitgaven in de verf te zetten: het administratief centrum, de Dwarsligger (163 000 EUR), de kunstige fietsenstalling waar je fiets eigenlijk niet beschut staat (150 000 EUR), houten constructies in de winkelstraat (25 000 EUR) en wat verf op het basketveld (10 000 EUR).

 

Middelgrote groep

Deel A

Volgnummer: 14

Thema: “Zitj er iën in of zitj er giën in?”

Oever giël de weireld stoon Oilsjteneirs gekost als plantrekkers. Achterpoertjes zoeken ès een sport in ons stee. Oeik al moejje a oigelèk foitelèk aaven oon de reigels, toch eje een diël dat em door niet van oontrekt. Gelikkiglèk zèn de miëste wel in orde, weir willen just mor oontoejnen da nen dieselmoteur GJIEN ‘boegie’ vandoeng eet.

Dat we in Aalst vindingrijk zijn op vele vlakken is alom bekend. Sommige regels zijn soms moeilijk “verteerbaar”. Er zijn er altijd die de regels trachten te volgen om in orde te zijn (heeft niets te maken met wel of niet akkoord zijn met opgelegde maat-Regel) en dan zijn er de anderen… Deze keer willen wij even aankaarten dat dieselmotoren GEEN “bougie” hebben.

Team Cultuur en evenementen