Droeig
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Droeig

Thema: “Zonder langen eirm stojje schaukmat” - Resultaat: 32ste plaats op 49 kleine groepen

Iederien eig'et al isj on den loiven ondervonnen... wildje iet gedoon kroigen, iet beroiken, iet emmen, likt a da veil rapper en simpeler as ge de zjuste persoeinen kintj. Of gelèk as da ze 't in de volksmond zeggen "As ge ne langen eirem etj"

Iedereen heeft ‘t ooit al eens aan de lijve moeten ondervinden: als je iets wil bereiken, iets wil krijgen, ergens wilt geraken, lukt alles veel sneller en gemakkelijker als je connecties hebt. Of zoals ze in de volksmond zeggen “als ge ne lange arm hebt”.

 

Thema: Dozje en Ilse aaven de koeirekes in eer pollen en 't kommetoit bubbelt as kleine zjiëpeirekes mor mee.”

Alles rond onze vastelauved wert beslist deir den berremiëster en de scheipen van fiëstelèkeiden. De carnavalisten zelf, da e giël joor leiven vèr carnaval, emmen giën insprauk. Ons kommetoit lupt erboi vèr spek en boeinen, of as kloine zjiëpeirekes in de groeite zjië. Doorveir, den berremiëster es den Neptunus van ons stei en ’t kommetoit bubbelt as kloine zjiëpeirekes mei.

 

Het is in Aalst al langer geweten dat alle beslissingen rond onze carnaval genomen worden door de burgemeester en de schepen van feestelijkheden en niet door de mensen die daar een gans jaar mee bezig zijn. Ons feestcomité loopt er eigenlijk maar bij als pionnekes op een spelbord of als kleine zeepaardjes in een grote oceaan.

Thema: “Oilsjt Carnaval es ne groeite kinjertoin”

Carnaval Oilsjt ès vèr groeit en kloin de crème van ne moment om nog isj volleidig zot te goon. Kinjeren mauken plezier mè de stoet, aavers erbeleiven veneir eer jeegdjauren. En de carnavalisten werren iën vèr iën veneir kindjs. Pingpongbaalekes, zjiepbellen, een schoifaf, … Alles mag en alles kaan!

Carnaval Aalst is voor groot en klein een topevenement om zich eens volledig uit te leven. Kinderen maken plezier tijdens de stoet, ouderen herbeleven de jeugdige jaren. En de carnavalisten worden één voor één terug kinds. Pingpongballetjes, bellenblazen, een schuifaf … Alles mag en alles kan!

Thema: Mè carnaval valt iederiën zèn maskerken af

E giël joor deer draugt iederiën een vezozje. Doet em veren as de groeite maan. Sjikke job, ne sjikken otto… Mor mè vastelauved doet iederiën zèn vezozje af, en zèn weir aal tegoor iën groeite famille…

Doorheen het jaar draagt iedereen een masker en doet zich beter voor dan hij is: belangrijke job, chique auto… Maar tijdens Carnaval zet iedereen zijn masker af en zijn we één familie.

Thema: Noor een joor travakken, es de stoet de kezze op de toort

Onze carnaval diert mor 3 daugen, mor vèr de groepen es dat een beleivink van 365/365, 24/24 travakken. Dus es vèr ons onze stoet te kinnen loeipen de kezze op de toort.

Onze carnaval duurt maar 3 dagen, maar voor de groepen is dit een belevenis van 365 dagen, 24/24 werken. Dus is onze stoet kunnen lopen voor ons na een jaar lang hard werken, de kers op de taart.

Thema: Den tocht noor den iejwege sjeirp

Den berremiejster goot op jacht nor iejwige roem en es ten opzoek nor ne gaa sjeirp.

De burgemeester gaat op zoek naar de eeuwige roem en gaat opniew voor de burgemeestersjerp.

Team Cultuur en evenementen