Eirg
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Eirg

Thema: “’t Orkest van onger en dest!” - Resultaat: 7de plaats op 11 grote groepen

Weir gommen van pier nor pol, mè pier en pol, en spelen vèr onzen boeterham en ewa alcol!!

We gaan van ‘pier naar pol’, met ‘pier en pol’, en spelen voor onze boterham en wat alcohol!!!

 

Thema: In Oilsjt zèn 't aal (schoin)hoilegen, mor Onzjier bleift nen Oilsjteneer!

Oilsjterse politiekers oeig en droeig oon de macht, wie oi da na verwacht? Iën en aal geroep en getier, beloeven en beloeven, mor weir goon het vraugen… ierboeven!

Aalsterse politiekers hoog en droog aan de macht, wie had dat nu verwacht. Eén en al geroep en getier, beloven beloven, maar wij gingen ten rade gaan… hierboven!

Thema: “In't web van den NVA”

Al 6 joor ondergoon alle politieke partoien de macht van den N-VA. As een echte spinnekop aaft ze aal de partoien vast in eer web en bepoltj ze wie da oeverleift! Na dat de kiezingen achter de rigge zen, blekt dat de almachtige spinnekop nog atoid den boos es in ‘t politieke landschap. De groeite vraug es wie da eer volgende proei werd… da zeje zieng op zondag 3 meert 2019!

Al 6 jaar ondergaan alle politieke partijen de macht van de N-VA. Als een echte spin houdt zij alle partijen vast in haar web en bepaalt zij wie overleeft! Nu de verkiezingen terug achter de rug zijn, blijkt de almachtige spin nog steeds de heerser te zijn in het politieke landschap. De grote vraag is echter wie haar volgende prooi wordt…dat zal je zien op zondag 3 maart 2019!

Thema: Achter 60 joor zingen in ‘t selste gerief, zetj Eirg ons kliëren en meziek gerat in’t nief!

Cantate Domino bestoot 60 joor en roisde toidens al die joren de ganse weireld rond. Akv Eirg stekt eir tees joor in een nief kliëken mè een oongepast repertoire. Het ergelpoentj volgt op 23 februore 2020!

Cantate Domino bestaat 60 jaar en reisde tijdens al die jaren reeds de hele wereld rond. Akv Eirg steekt hen dit jaar in een nieuw kleedje en dit met een aangepast repertoire! Het orgelpunt volgt op 23 februari 2020!

Thema: Op ieder melodieken bestoot er wel een Oilsjters lieken

Ge kentj ze wel, alle groeite festivals. Oeveral drooien ze bekendje melodiekes. Dees melodiekes klinken bekendj in d’oeiren want wacht insj, bestoot er dor giejn Oilsjterse versie af! Kom mei en genitj van de Oilsjterse schroif- en meziektalenten die dees teksten en liekes loten brullen op onze talloeize ploinen mé Carnaval!

Je kent ze wel, alle grote festivals. Overal draaien ze bekende melodieën. Deze melodieën klinken bekend in de oren want wacht eens, bestaat daar geen Oilsjterse versie van! Kom mee en geniet van de Oilsjterse schrijf- en muziektalenten die deze teksten en liedjes laten brullen op onze talloze pleinen met Carnaval!

Team Cultuur en evenementen