Eirg
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Eirg

Grote groep

Deel C

Volgnummer: 70

Thema: “’t Orkest van onger en dest!” - Resultaat: 7de plaats op 11 grote groepen

Weir gommen van pier nor pol, mè pier en pol, en spelen vèr onzen boeterham en ewa alcol!!

We gaan van ‘pier naar pol’, met ‘pier en pol’, en spelen voor onze boterham en wat alcohol!!!

 

Grote groep

Deel C

Volgnummer: 70

Thema: In Oilsjt zèn 't aal (schoin)hoilegen, mor Onzjier bleift nen Oilsjteneer!

Oilsjterse politiekers oeig en droeig oon de macht, wie oi da na verwacht? Iën en aal geroep en getier, beloeven en beloeven, mor weir goon het vraugen… ierboeven!

Aalsterse politiekers hoog en droog aan de macht, wie had dat nu verwacht. Eén en al geroep en getier, beloven beloven, maar wij gingen ten rade gaan… hierboven!

Grote groep

Deel C

Volgnummer: 70

Thema: “In't web van den NVA”

Al 6 joor ondergoon alle politieke partoien de macht van den N-VA. As een echte spinnekop aaft ze aal de partoien vast in eer web en bepoltj ze wie da oeverleift! Na dat de kiezingen achter de rigge zen, blekt dat de almachtige spinnekop nog atoid den boos es in ‘t politieke landschap. De groeite vraug es wie da eer volgende proei werd… da zeje zieng op zondag 3 meert 2019!

Al 6 jaar ondergaan alle politieke partijen de macht van de N-VA. Als een echte spin houdt zij alle partijen vast in haar web en bepaalt zij wie overleeft! Nu de verkiezingen terug achter de rug zijn, blijkt de almachtige spin nog steeds de heerser te zijn in het politieke landschap. De grote vraag is echter wie haar volgende prooi wordt…dat zal je zien op zondag 3 maart 2019!

Team Cultuur en evenementen