Possensje
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Possensje

Thema: “In ‘t hol van de lie” - Resultaat: winnaar categorie Grote groepen 2017 (1ste op 11 groepen)

Verkiezingen kommen dichter ,en achter de scheirmen zen de partoien al volop bezig me eir program saumen te stellen. Als echte kroigers vechten ze vèr elk idee en gezicht die ze doorin kennen bezigen. Mor woor vindje dikkes nog de beste gedachten? Just, in ‘t hol van de lië ....HAKAAAAA

Verkiezingen komen dichter, en achter de schermen zijn de partijen al volop bezig met hun programma samen te stellen. Als echte krijgers vechten ze voor elk idee en gezicht die ze daarin kunnen gebruiken. Maar waar vind je dikwijls nog de beste gedachten ? Juist, in ‘t hol van de leeuw … HAKAAAAA!

   

 

Thema: NVA'us spiritus @Alostus

Possensjos spectaculum theatrum cum actores <<Caesar Dozjus Cengus>>,<<Karimus Vremdus Punktuelos>>,<<Sarah Socialisos>>,<<Sanne Metallum>>et<<Ridderos geflictus>>! Of me andere woerden: Ut illud bonum sit prius in civitatate, tunc ultima Romea!

Possensjos spectaculum theatrum cum actores <<Caesar Dozjus Cengus>>,<<Karimus Vremdus Punktuelos>>,<<Sarah Socialisos>>,<<Sanne Metallum>>et<<Ridderos geflictus>>!  Of met andere woorden: Ut illud bonum sit prius in civitatate, tunc ultima Romea!

 

Thema: “Oilsjt, 3 september 1944”

Enjelék, den Dosj es goon loeipen en dus kommen d’Ajoinen boiten mé giël oeipen! Ze loisteren nor et dauveren van de strooten terwoil de geallieerde troepen mè eer tanks, infanterie en veil Possensje deer de stad paradeiren om de oeverwinnink op de charmante stad te vieren. Viert mei mè Possensje terwoil da weir eir tees moment oit d’Oilsjterse geschiedenis opnief doeng beleiven!

Eindelijk! De Duitsers blazen de aftocht en de Aalstenaars komen massaal naar buiten. Ze luisteren naar het gedaver van de tanks en de infanterie op de straatstenen, afkomstig van de geallieerden die door de stad paraderen om de overwinning te vieren. Vier mee met Possensje terwijl ze je dit moment uit de Aalsterse geschiedenis opnieuw laten beleven.

Thema: “Hontjen de veiresten”

Prinsjen, Prinsjen, Prinsjen… Allemool van een oigen ras, allemool van een apoorte klas.
Mor as de micro op de scène verschèntj zèn ze nimmer t’aven en komt eer “Hoonengedrag” nor boeven! De spotlight goot veren alles en iederiën! Of… aven de vraan eiren hoon in’t gariël?

Prinsen, prinsen, prinsen… Allemaal van een eigen ras, allemaal van een aparte klasse. Maar als er een microfoon op het podium verschijnt, zijn ze niet meer te houden en komt het “Haantjesgedrag” naar boven! De micro gaat boven alles en iedereen! Of… houden de vrouwen hun haan in het gareel?

Thema: Bloost eire zak op! Weir doeng voesj!

‘t Verlies van onze geliefde Koizer Kamiel liet giejn ienen Oilsjteneer onberoerd. Weir pakken ons korosje bémekanderen en troeisten ons mé de woerden die op doinen triestigen dag deer elken Oilsjteneer zenne kop gingen: “Doeme Voesj!?” Awel joot Kamiel, weir doeng voesj!

Het verlies van onze geliefde Keizer liet geen enkele Aalstenaar onberoerd. Wij rapen onze moed bij elkaar en troosten ons met de woorden die op die droevige dag door iedere Oilsjteneer z’n hoofd gingen: “Doeme Voesj!?” Awel ja Kamiel, “weir doeng voesj!”

Thema: Ge zètj toch oeik geïnviteird op ons recepse!?

Zetj de stoelen oon de kant ver de plezantste recepse van ‘t land! Bè de Blâa Biskoppen komde zoeimor ni binnen, dorveir moeje iejst een banjeken vinnen. Geer oon den offerblok gepasseird, ziede wat er allemool gebeerd… Goot mé Possensje mee nor de Blâa Biskoppen eren exclusieven soirée!

Zet de stoelen aan de kant voor de plezantste receptie van het land! Bij de Blâa Biskoppen geraak je niet zomaar binnen, daarvoor moet je eerst een bandje vinden. Eens aan hun offerblok gepasseerd, zie je maar wat er allemaal gebeurt! Ga met Possensje mee, naar de Blâa Biskoppen hun exclusieve soirée!

Team Cultuur en evenementen