Stièndoeid
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Stièndoeid

Thema: “Stoet Gedoon, Ponsjooken Oon” - Resultaat: 13de plaats op 49 kleine groepen

Aal da bier es hier op, wa ‘s da na? Mè Carnaval drinken men allien nog tequila ... Die smaabollen mè pikkels es oeik fini, taco's en nachos es ‘t ver ons na si! Es den Oilsjterse stoet gedoon, tèn doeng weir aal ons Mexiconsj ponsjooken oon! In alle koleiren, roeid, wit en groeng, mè onzen naum bedrikt, want dat es vandoeng! AY CARAMBA!

Dat gerstenat is hier allemaal op! Wat nu gedaan?! Met die drie zotte dagen drinken we nu enkel nog een glaasje tequila! Taco’s en nacho’s zullen we nu ook maar nuttigen! En is de stoet gedaan? Dan doen we allemaal een Mexicaans getint ponchootje aan! In rood, wit of groen. Misschien wel bedrukt met onze naam! Want dat moet voor de pracht en onze faam! AY Caramba!

  

Thema: Der hangt iet in de locht!

Der hangt iet in de locht! De spannink stoigt ten top! ’t Goot tissen winnen of verliezen,
as den Ajoin vedrom zal kiezen. Aal de rest verstomt… as den bliksem en den donder komt….

Er hangt iets in de lucht! De spanning stijgt ten top! Het gaat tussen winnen of verliezen,
als de Aalsterse Ajuinen opnieuw zullen kiezen. Al de rest zal verstommen, als de bliksem en de donder komen!

 

Thema: “Hup Tsjeveuh Hup!!!”

Hemeltjelief! We waren onlangs op doorwaai in jullie waanzinnige Aalst om een bakkie patat te smullen. Zijn wij ons een hoedje geschrokken! We dachten dat de Vlamingen ons Holland maar niets vonden. Dat is hartstikke abuis. Ontzettend veel fans van Holland in Aalst! Allemaal gekleed in oranje, echt enig! Kennelijk noemen die Hollandsupporters in jullie lokale taaltje ‘Tsjeveuh’. Onwijs gaaf!

Thema: Anuna Matata

Naaatsikwenjaaaaaa patati patataaaaa
Ge Kentj de Vlomse Lieje keenink al oeiren,
me zèn vlaggen en liekes à kommen stoeiren,
mor der es e kintj dattem nie gaa moetj emmen,
ze ès atoit oevert ‘t klimoot ont memmen…
Just gelek ons Greta, see oo twië neutrool,
mor in Kiewit stont ze schoein ver pool.
Pumba zeit: “Trek et à aal ni oon en bezat à… ‘t est aal ni weird… ANUNA MATATA!”

Je kan de Vlaamse Leeuwenkoning al horen,
met vlaggen en liederen komt hij je storen,
maar er is een kind dat hij niet kan verdragen,
want ze is altijd over het klimaat aan het zagen…
Net als Greta wil ze alles CO2-neutraal,
maar in Kiewit stond ze mooi voor paal.
Pumba zei: “Trekt het je niet aan, zorg maar dat je geniet! ANUNA MATATA, het is maar hoe ge ‘t ziet!”

Thema: Woke!

Iederiejn es geweljig, elkiejn es unik. Stièndoeid es oeik #WOKE en verdroogt giejne kritik. Weir zieng zelfs giejn verschil tissen ne ventj of een vra. Stooget a nie oon? Tein cancellen men a! LGBTQI+ azoe gemokt of azoe geboeren. Weir vliegen oever de reigenboeig op onzen iènoeirn! En wiltj den Dozje giejn reigenboeigen in zèn zeibrapad? Awel, me Oilsjt Carnaval koleiren weir giejl ´t stad!

Iedereen is geweldig, elkeen is uniek. Stièndoeid is ook #WOKE en verdraagt géén kritiek. We zien zelfs geen verschil meer tussen man of vrouw, en staat het u niet aan, dan cancellen we jou! LGBTQI+, zo gemaakt of zo geboren, we vliegen over de regenboog op onze eenhoorn! En wil burgemeester D’Haese geen regenboog zebrapad? Wel, tijdens Aalst Carnaval kleuren wij héél de stad!

Thema: Weir zen verbrand, weir emmen te lank in de Soleil geleigen

Tes om te schrièn, e monument es kwoit. Cafei Soleil in vier en vlam, tot onze groeite spoit. Mor de Glenn en Yari geiven ni op. De Soleil goot vedrom oepen, al stoj’op aane kop! Gelèk ne fenix oit zen asse herroist, iejst nen baaval, mor binnekert e fiejstpalois. Weir kennen vedrom lachen en roepen na dammen meigen: ik zen verbrand! Ik èm te lank in de Soleil geleigen!

Wat een ramp, we zijn een monument kwijt. Café Soleil in vuur en vlam, tot onze grote spijt. Maar Glenn en Yari geven niet op. De Soleil gaat terug open, al sta je op je kop. Zoals een fenix uit zijn as herrijst, eerst een bouwval, binnenkort een feestpaleis. We kunnen terug lachen en roepen nu het mag: ik ben verbrand, ik heb te lang in de Soleil gelegen!

Team Cultuur en evenementen