De zondagsstoet: sinds 1851
Team Cultuur en evenementen 14 februari 2020
14 februari 2020

De zondagsstoet: sinds 1851

Op zondag 9 maart 1851 trok in Aalst de eerste  vastenavondstoet door de straten. Hij bestond uit een stoomrijtuig en enkele praalwagens. Er werd de spot gedreven met de actualiteit, iets wat zou uitgroeien tot het handelsmerk van het Aalsters carnaval. Voor het eerst werd in onze stad op de openbare weg een vastenavondactiviteit met optocht georganiseerd.

Dit gebruik is uitgegroeid tot één van de bekendste onderdelen van Aalst Carnaval. Jaarlijks lokt deze optocht met praalwagens en gekostumeerde groepen meer dan 80.000 toeschouwers. Een 80-tal ‘officiële carnavalsgroepen’ beelden actuele thema’s op een satirische manier uit. De voorbereidingen beginnen meestal maanden op voorhand en elke groep doet zijn best om het publiek te verbazen met tot in de puntjes afgewerkte praalwagens en kostuums. Daarnaast lopen meer dan 200 ‘losse groepen’ in de stoet. Dit zijn kleinere groepen van carnavalisten die geen grote praalwagens bouwen. Ze kunnen makkelijk inspelen op de actualiteit op een ludieke manier. Zij vormen het zogenaamde ‘peper en zout’ van de stoet.

(foto bruikleen H. Louies)

Erfgoedcel Denderland maakte een mini-documentaire over de carnavalsgroepen in de stoet:

Losse groepen

Vaste groepen

Team Cultuur en evenementen