Het omkeringsritueel
Team Cultuur en evenementen 14 februari 2020
14 februari 2020

Het omkeringsritueel

Carnaval Aalst is een omkeringsritueel: tijdens een korte, duidelijk afgebakende periode keert men de sociale orde om. De normale gang van zaken en alles wat wenselijk en verplicht is, wordt even op zijn kop gezet. Door het tegendeel te tonen benadrukt men wat juist is en wat niet. Na deze ‘tijdelijke ontsporing’ gaat de Aalstenaar terug over tot de orde van de dag. Het sociale ventiel is even gelost. Alle ongenoegen is duidelijk naar buiten gebracht. Daarna is het weer tijd om in het gareel te lopen.

De overheid tolereerde dit gebeuren, op voorwaarde dat het strikt beperkt was in tijd. Op die manier werd benadrukt wat tijdens de rest van het jaar wenselijk was. In het carnaval van Aalst is dit omkeringsritueel essentieel. Wie laag op de sociale ladder staat, mag tijdens deze korte periode ongezouten zijn mening zeggen tegen wie het anders voor het zeggen heeft. Dit ‘verwijten’ is essentieel in dit volksfeest! Om repercussies uit te sluiten, kwamen mensen er al vroeg toe om zich te vermommen. Onherkenbaar is het veel veiliger om kritisch je mening te zeggen. En daarom maakt het verkleden, vermommen en maskeren intrinsiek deel uit van dit volksritueel.

(foto: bruikleen familie De Smet)

Team Cultuur en evenementen